Contact

Malegaon Sahakari Sakhar Karkhana
Shivnagar, Malegaon(Bk)
Baramati- 413116

02112-254253, 54, 57, Mb- 9623449235
support@malegaonsugar.com