Board Of Directors

Sr. No.Name Of DirectorDesignation
श्री. बाळासाहेब पाटील तावरे.चेअरमन
श्री. तानाजी तात्यासाहेब कोकरे.व्हाईस चेअरमन
श्री. रंजनकुमार शंकरराव तावरेसंचालक
श्री. संजय वसंतराव काटेसंचालक
श्री. केशवराव सर्जेराव जगताप.संचालक
श्री. योगेश धनसिंग जगताप.संचालक
श्री. चंद्रराव कृष्णराव तावरे.संचालक
श्री. सुरेश तुकाराम खलाटे.संचालक
श्री. अनिल कृष्णराव तावरे.संचालक
१०श्री. तुकाराम उर्फ मदनराव तानाजी देवकाते.संचालक
११श्री. बन्सीलाल विलास आटोळे.संचालक
१२श्री. प्रताप जसयसिंग आटोळे.संचालक
१३श्री. नितीन सदाशिव सातवसंचालक
१४श्री. गुलाबराव बाजीराव गावडे.संचालक
१५श्री. राजेंद्र शंकरराव ढवाण.संचालक
१६श्री. स्वप्नील शिवाजीराव जगताप.संचालक
१७सौ. संगिता बाळासाहेब कोकरेसंचालक
१८सौ. अलका तानाजी पोंदकुलेसंचालक
१९श्री. दत्तात्रय लक्ष्मण भोसलेसंचालक
२०श्री. सागर अशोक जाधवसंचालक
२१श्री. तानाजी नामदेव देवकातेसंचालक
२२श्री. विजय एम. वाबळेकार्यकारी संचालक